Servis a záruka

ZÁRUČNÉ SLUŽBY

Štandardná záručná doba stanovená importérom obsiahnutá v aktuálnej cenovej ponuke vozidla je 24 mesiacov alebo do najazdených 100 000 km, a to podľa toho, čo nastane skôr. Záručné podmienky je možné v obchodnom styku medzi podnikajúcim subjektom zjednať individuálne, záručnú dobu na vozidlo je možné po dohode so zákazníkom prostredníctvom zľavy znížiť, za príplatok naopak zvýšiť. Zníženie záruky nie je možné dohodnúť v prípade predaja vozidla fyzickej osobe. Podmienky záruky sa riadia obojstranne podpísanými záručnými podmienkami k vozidlu, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu kúpnej zmluvy.

 

SERVISNÉ SLUŽBY

Pravidelný servis vozidla (podľa predpisu periodickej údržby uvedenej v servisnej knižke), je zaistený zmluvnými servismi predávajúceho. Autorizovaný servis je povinný a oprávnený vykonávať na vozidle pre jeho užívateľa všetku zaplatenú servisnú a opravárenskú činnosť. Autorizovaný servis nie je automaticky oprávnený k uplatneniu práv kupujúceho z poskytnutej záruky, avšak po konkrétnom písomnom súhlase  predávajúceho môže byť oprávnený k ich vybaveniu.

 

SAMOSTATNÉ DODÁVKY DIELOV

Náhradné diely a doplnková výbava pre vozidlá UAZ sú pre Vás za zvýhodnených podmienok kedykoľvek pripravené v centrálnom sklade náhradných dielov. Náhradné diely sú v prípade Vašej potreby distribuované prostredníctvom poštových balíkov alebo za využitia prepravných spoločností priamo na Vašu adresu každý pracovný deň, pričom objednávka musí byť prijatá najneskôr do 14 hod., aby mohla byť ešte v ten istý deň vyexpedovaná.