Od 17. apríla do 30. mája sa uskutočnili preteky nových vozidiel UAZ Hunter, Simbir a UAZ-2360 z Krasnojarska do Sankt Peterburgu.