Skupina dizajnérov UAZ získala vládne ocenenie za vynález plávajúceho automobilu «Jaguár». Tento model slúžil pre armádu, najmä pohraničnej stráži. Doposiaľ vo svete neexistuje podoba tohoto automobilu – jeho rýchlosť na vode je 8-10 km/hod.