V máji 1943 bol vypustený prototyp dízlového nákladného auta UľZIS-253 – prvý vlastný automobil
Ulijanovského automobilového závodu. Toto 3,5-tónové dízlové nákladné auto vzhľadom k účinnosti
motora a dynamickým výkonom nebolo horšie od amerického «Studebaker-u», za čo dostal aj vysoké
hodnotenie špesialistov. Na konci roku 1944 autá značky ZIS-5 odovzdali na Urál do mesta Miass,
a ulijanovskému automobilovému závodu bolo nariadené osvojiť a založiť vypústenie automobilov
GAZ-AA.