UAZ je prevedený do AOOT «Uljanovský automobilový závod» (AO «UAZ»).