V januári roku 1967 Ministerstvo automobilného podniku SSSR a Štátna plánovacia komisia SSSR
potvrdila projekt na rekonštrukciu závoda. Táto úloha bola za predpokladu zväčšenia vypústenia
automobilov na 3,5 krát viac a pristúpiť k prevádzke nových modelov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *