V januári bolo prijaté rozhodnutie o zariadení nových modelov. Na konci roku začala sériová výroba
nákladného vozidla s platformou UAZ-451D a dodávky UAZ-451. 12 decembra vyšli autá z novej
výrobnej linky. Modifikácia týchto vozidiel sa prevádzkuje do súčastnosti.