Na jar boli UAZ-u pridelené pevné termíny vývojových prác na vytvorenie niekoľkých typov
automobilov, ako napríklad zdravotnícke autá, nákladné vozidlá, dodávky a mikroautobusy. Bolo
prijaté nové usporiadanie kabíny nad motorom, ktorú na automobiloch s vysokou prejazdnosťou
nepríjmala ani jedna firma. Také usporiadanie umožnilo zväčšiť telesný objem bez zväčšenia dĺžky
automobilu.
Nariadenie Ministerstva Ulijanovského závodu bolo zvládnuť vypústenie skoršie vyrobených
osobných automobilov GAZ-69 a GAZ-69A v meste Gorkom s výsokou prejazdnosťou a prívesov
patriacích k ním. Od tohto roku sa UAZ oficiálne špecializuje na výrobu malých vozidiel s vysokou
prejazdnosťou.