V júli 1941 Výbor pre obranu štátu SSSR prijal riešenie o evakuácií z Moskevského rádu najväčších
podnikov. Bolo prijaté riešenie o otvorení hromadnej výroby Stalinovského závoda v Ulijanove (ZIS).
Riešením vlády SSSR v októbri 1941, bolo evakuovať časť kolektívu Moskovského automobilového
závoda spolu so zariadením do mesta Ulijanovsk. Na začiatku roku 1942 vydala strelecká dielňa svoje
prvé výrobky – granáty.